Paragraaf

Bedrijfsvoering

Portefeuillehouder(s):

M. Wenzkowski

Taakvelden:

Bedrijfsvoering

0.4

Overhead

0.10

Mutaties reserves

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 82.092
Baten € -4.930
Saldo € 77.161
Deze pagina is gebouwd op 12/15/2023 14:07:26 met de export van 12/15/2023 13:50:46