Bijlage

Enkele kerngegevens

Omschrijving

Begroting

2023

2024

A.

Belangrijkste maatstafgegevens voor uitkering Gemeentefonds

1.

Waarde woningen (x € 1.000)

23.767.232

27.556.550

Waarde niet woningen (x € 1.000)

4.223.863

4.312.877

totale waarde onroerende zaken binnen de gemeente

27.991.095

31.869.427

2.

Inwoners

165.773

169.455

3.

Jongeren; inwoners jonger dan 18 jaar

30.383

31.305

4.

Ouderen; inwoners ouder dan 75 jaar (incl. drempelaantal)

5.373

6.674

5.

Huishoudens met een laag inkomen (incl. drempelaantal)

13.924

13.809

6.

Bijstandsontvangers o.b.v. 3 jaarsgemiddelde (WWB, IOAW, IOAZ)

3.557

3.546

7.

Loonkostensubsidie

163

249

8.

Eenpersoonshuishoudens

27.449

28.355

9.

Kernen

27

25

10.

Laag opleidingsniveau incl. drempelaantal

17.041

17.195

11.

Migratie achtergrond

16.952

17.895

12.

Landelijke centrumfunctie

243.236

245.700

13.

Lokale centrumfunctie

170.068

171.814

14.

Regionale centrumfunctie

249.785

253.065

15.

Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor

11.747

11.806

16.

Oeverlengte*bodemfactor gemeente

2.432

2.432

17.

Omgevingsadressendichtheid

140.749

142.643

18.

Onderwijsachterstand

7.212

7.097

19.

Oppervlakte bebouwing buitengebied

185

185

20.

Oppervlakte bebouwing buitengebied bodemfactor buitengebied

185

185

21.

Oppervlakte bebouwing woonkern

859

880

22.

Oppervlakte bebouwing woonkern bodemfactor woonkern

859

880

23.

Oppervlakte binnenwater

132

132

24.

Oppervlakte land * bodemfactor gemeente

33.983

33.983

25.

Bewoonde oorden 1930

11.306

11.306

26.

Woonruimten

79.429

80.092

27.

Bedrijven

18.870

21.325

28.

Leerlingen (voortgezet) speciaal onderwijs

4.870

4.892

29.

Leerlingen voortgezet onderwijs

7.662

8.206

B.

Overige fysieke structuurgegevens

1.

Lengte van de wegen (oppervlakte in ha.):

- buiten de bebouwde kom

256

249

- binnen de bebouwde kom

802

802

totaal

1.058

1.051

2.

Lengte van de riolering in km

1.377

1.392

3.

Oppervlakte openbaar groen excl. bossen en begraafplaatsen (in ha)

967

970

Gegevens per 1 januari op basis van de meicirculaire 2023.

Deze pagina is gebouwd op 12/15/2023 14:07:26 met de export van 12/15/2023 13:50:46