Paragraaf

Vastgoed

De gemeente Apeldoorn is eigenaar van veel kadastrale eigendommen, waarvan een groot gedeelte wordt gebruikt voor het vervullen van wettelijke taken en/of het bereiken van onze eigen gemeentelijke beleidsdoelstellingen.
Binnen onze gemeente maken we onderscheid in de gebruiksportefeuille die hoofdzakelijk is ondergebracht bij het Vastgoedbedrijf (circa 130 objecten) en de ontwikkelportefeuille (circa 55 objecten) die valt onder het Grondbedrijf. Beide “bedrijven” vallen onder de verantwoordelijkheid van de afdeling Vastgoed en Grond. Daarnaast heeft onze gemeente een economisch claimrecht op circa 100 schoolgebouwen, waarvan het juridisch eigendom voor het merendeel bij de schoolbesturen ligt, en heeft de gemeente circa 35 gymlokalen in eigendom ten behoeve van de Onderwijshuisvesting. In 2023 wordt ambtelijk de samenvoeging van Onderwijshuisvesting met het Vastgoedbedrijf uitgewerkt.

Tevens is de afdeling sinds 2017 verantwoordelijk voor het beheer van de Zwitsal-locatie als industrieel erfgoed. Binnen deze locatie worden (delen van) panden tijdelijk verhuurd en onderhouden. De opbrengsten en kosten die dat met zich meebrengt worden begroot en verantwoord binnen het project Zwitsal. Dit project kent tevens een reserve die gebruikt wordt om de baten en de lasten budgetneutraal te laten verlopen totdat het project verkocht wordt. In 2023 heeft de gemeente een Samenwerkingsovereenkomst getekend met een ontwikkelaar. 2023 wordt gebruikt om gezamenlijk een integraal ontwikkelplan op te stellen en op basis hiervan de verkoopsom te bepalen.

In onderstaand overzicht is de totale gemeentelijke vastgoedportefeuille in beeld gebracht.

Deze pagina is gebouwd op 12/15/2023 14:07:26 met de export van 12/15/2023 13:50:46