Programma

Programma 4 - Bestuur, inwoners en financiën

Portefeuillehouders:

allen

Taakvelden:

Bestuur, inwoners en financiën

0.1

Bestuur

0.2

Burgerzaken

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

0.5

Treasury

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

0.8

Overige baten en lasten

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

3.4

Economische promotie

0.61

OZB Woningen

0.62

OZB Niet-woningen

0.64

Belastingen overig

0.10

Mutaties reserves

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 36.873
Baten € -544.297
Saldo € -507.424
Deze pagina is gebouwd op 12/15/2023 14:07:26 met de export van 12/15/2023 13:50:46