Bijlage

Algemene reserve

Algemene Reserve

Realisatie Jaarrekening 2022 en doorrekening

Stand per 31-12-2022

144.895.092

Resultaat jaarrekening 2022

31.537.000

Bestemmingsvoorstel jaarrekening 2022:

- opvang Oekraïnse vluchtelingen

-6.000.000

- kansrijke start

-125.000

- versterken sociale basis

-112.000

- vervangen kunstgrasveld Groen Wit '62

-156.000

- regionale arbeidsmarkt

-239.000

- aanvulling algemene reserve grondexploitatie

-7.238.755

Jaarrekening '22: opheffen reserve corona

7.984.000

Besparing Huis van de Stad

270.000

Prognose resultaat 2023

1.178.000

Afwijk begroot resultaat Grondbedrijf 2022, uit ARG naar AR

3.988.555

Storting ivm opheffen ARG

13.100.000

Prognose Turap II

22.791.750

Eerste wijziging afdelingsbegroting

-2.779.000

Bijdr AR ivm reserve ophogen Activeringsgrens (1ste begr wijz)

-3.000.000

Aankoop camping Marshoeve

-3.490.000

Aankoop stikstofboerderij

-420.000

Verbeteren moteriek jeugd cf BV jaarrekening

-45.000

Eénmalige bijdrage ivm belastingkorting 2023

-6.156.000

Energietransitie

-3.250.000

Energietransitie bijstellen deelfasering 2023 naar 2024

2.500.000

Preventieaanpak Jeugdzorg & Onderwijs

-750.000

Actieplan welzijn

-1.000.000

Armoede aanvals aanpak

-3.850.000

Energietoeslag 2023 via Deccirculaire22

-5.966.000

Preventieaanpak zorg

-500.000

Aanpak wonen en zorg

-205.000

Storting in reserve "Minder milieu belastende sportvelden"

-1.150.000

Storting in Broa ivm Actieprogramma Veluwe

-1.733.000

Storting in BROA ivm Bedrijventerreinen

-19.000.000

Storting in BROA tbv progr bureau IPOR

-5.000.000

Realiseren Flex woningen Dubbelbeek

-770.000

Stand per 31-12-2023

155.309.642

Besparing Huis van de Stad

270.000

Preventieaanpak Jeugdzorg & Onderwijs

-750.000

Actieplan welzijn

-1.000.000

Armoede aanvals aanpak

-3.500.000

Preventieaanpak zorg

-500.000

Aanpak wonen en zorg

-205.000

Energietransitie

-250.000

Storting in Broa ivm Actieprogramma Veluwe

-1.433.000

Bijdrage uit netto vrije ruimte

1.030.000

Storting in reserve "Minder milieu belastende sportvelden"

-1.150.000

Verbeteren moteriek jeugd cf BV jaarrekening

-70.000

Afwaardering ivm aankoop tbv veiligheidscentrum

-230.000

Energietransitie bijstellen deelfasering 2023 naar 2024

-2.500.000

Bijdrage uit algemene reserve voorstellen MPB 2024

-31.710.000

Prognose resultaat 2024

4.105.000

Stand per 31-12-2024

117.416.642

Bijdrage tbv Archeologisch noodfonds

0

Actieplan welzijn

-1.000.000

Preventieaanpak zorg

-500.000

Aanpak wonen en zorg

-205.000

Energietransitie

-250.000

Storting in Broa ivm Actieprogramma Veluwe

-1.311.000

Bijdrage aan Zwembad Noord

-1.320.000

Besparing Huis van de Stad

270.000

Bijdrage uit netto vrije ruimte

1.030.000

Bijdrage uit algemene reserve voorstellen MPB 2024-2027

-27.292.000

Prognose resultaat 2025

12.864.000

Stand per 31-12-2025

99.702.642

Besparing Huis van de Stad

270.000

Actieplan welzijn

-1.000.000

Preventieaanpak zorg

-500.000

Aanpak wonen en zorg

-205.000

Energietransitie

-250.000

Storting in Broa ivm Actieprogramma Veluwe

-1.189.000

Bijdrage uit netto vrije ruimte

1.030.000

Bijdrage uit algemene reserve voorstellen MPB 2024-2027

-118.000

Stand per 31-12-2026

97.740.642

Besparing Huis van de Stad

270.000

Bijdrage uit netto vrije ruimte

1.030.000

Stand per 31-12-2027

99.040.642

Deze pagina is gebouwd op 12/15/2023 14:07:26 met de export van 12/15/2023 13:50:46