Bijlage

Overzicht kapitaallasten en nieuwe investeringen

Bedragen * € 1.000

Boekwaarde
1-1-2024

Vermeerderingen (2024)

Verminderingen

Afschrijvingen 2024

Boekwaarde
31-12-2024

Rente 2024

Totaal kapitaallasten 2024

Economisch nut zonder heffing

484.503

17.355

20.083

481.775

6.299

26.381

Specificatie vermeerdering:

425.404

0

17.917

407.486

5.530

23.447

Aankopen strategisch vastgoed

800

520

4

1.316

10

15

Automatisering

5.736

3.369

891

8.214

75

966

Beheer en onderhoud openbare ruimte

2.613

0

300

2.313

34

334

Beken en Sprengen

1.634

1.388

19

3.003

21

41

BGW 2023-005

2.385

0

0

2.385

31

31

Diverse kleinere investeringen

841

536

61

1.315

11

72

Huisvesting VNOG

802

538

0

1.341

10

10

inrichting schoolpleinen

1.530

530

93

1.967

20

113

Omnizorg

105

0

2

103

1

3

Schoolgebouwen

32.111

7.914

708

39.317

417

1.125

Sporthal Zuiderpark

0

0

0

0

0

0

Verduurzaming gemeentelijke gebouwen

5.085

1.456

0

6.541

66

66

Verduurzaming schoolgebouwen

745

213

0

958

10

10

Verkeersvisie

53

264

5

312

1

6

Vervanging vervoersmiddelen

621

26

81

566

8

89

Woldhuis 13

1.593

418

0

2.012

21

21

Zwembad

424

183

0

607

6

6

Economisch nut met heffing

44.053

2.291

2.077

44.267

573

2.650

Specificatie vermeerdering:

43.599

0

2.069

41.530

567

2.636

Beheer en onderhoud openbare ruimte

0

0

0

0

0

0

Klimaatadaptatie

400

416

8

808

5

13

Revitalisering bedrijventerreinen

50

1.752

0

1.802

1

1

Riolering

4

0

0

4

0

0

Verduurzaming gemeentelijke gebouwen

0

0

0

0

0

0

Verkeersvisie

0

123

0

123

0

0

Maatschappelijk nut

113.313

34.872

3.399

143.543

1.473

4.872

42.490

0

1.961

40.529

552

2.513

Beeldende kunst

102

106

2

206

1

3

Beheer en onderhoud openbare ruimte

12.882

6.994

398

18.236

167

566

Binnenstad, inclusief Plein v.d. Stad

10.174

1.189

122

11.240

132

255

Brug kanaal tijdelijk hogeschool

650

0

127

523

8

135

Diverse kleinere investeringen

1.336

402

50

1.687

17

68

Groenplan

5.264

1.708

13

6.959

68

82

Huisvesting VNOG

0

9.953

0

9.953

0

0

Instandhouding openbare ruimte

19.562

9.496

415

28.644

254

669

Kunst en verfraaiing openbare ruimte

425

442

0

867

6

6

Reizend Zand

437

0

41

396

6

47

Tunnel Laan van Osseveld

14.007

-568

260

13.180

182

442

Verkeersvisie

1.816

4.438

10

6.244

24

34

Wij Zijn Veluwe

1.156

630

0

1.786

15

15

Woldhuis 13

-158

82

0

-76

-2

-2

Zwitsal terrein

3.170

0

0

3.170

41

41

50

0

0

50

1

1

Investeringen nieuwe ontwikkelingen

44.988

44.988

2.020

0

0

2.020

26

26

Investeringsruimte MPB 2023-2026

24.498

Omnizorg

250

Sporthal Zuid

15.000

Verkeers- en parkeerontsluiting Ares

400

IT infrastructuur

460

Beachsport accommodatie

400

Pumptrack Orden

350

Circulair terrein Zuid

500

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

2.500

Attractief houden Boschbad

630

Eindtotaal

641.869

99.505

0

25.559

714.573

8.344

33.903

Deze pagina is gebouwd op 12/15/2023 14:07:26 met de export van 12/15/2023 13:50:46