Programma

Programma 3 - Economie en inkomen

Portefeuillehouders:

1.   N.G. Derks
2.   S. Bihari
3.   A.J. Prins
4.   M. Wenzkowski
5.   D.S. Huizer

Taakvelden:

Economisch kapitaal

3.1

Economische ontwikkeling

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

3.4

Economische promotie

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

0.10

Mutaties reserves

Consumptie en inkomen

6.3

Inkomensregelingen

6.4

WSW en beschut werk

6.5

Arbeidsparticipatie

0.10

Mutaties reserves

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 122.172
Baten € -64.508
Saldo € 57.664
Deze pagina is gebouwd op 12/15/2023 14:07:26 met de export van 12/15/2023 13:50:46