Programma

Programma 1 - Samenleving

Portefeuillehouders:

1.   S. Biharie
2.   A.J. Prins
3.   P.D.J. Messerschmidt
4.   H. van den Berge
5.   A.J.M. Heerts
6.   M. Wenzkowski

Taakvelden:

Subjectief welzijn

0.1

Bestuur

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

1.2

Openbare orde en veiligheid

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

0.10

Mutaties reserves

Sociaal kapitaal

5.1

Sportbeleid en activering

5.2

Sportaccommodaties

5.3

Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

5.4

Musea

5.5

Cultureel erfgoed

5.6

Media

0.10

Mutaties reserves

Onderwijs en opleiding

4.2

Onderwijshuisvesting

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

0.10

Mutaties reserves

Gezondheid

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

7.1

Volksgezondheid

0.10

Mutaties reserves

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 339.015
Baten € -30.599
Saldo € 308.416
Deze pagina is gebouwd op 12/15/2023 14:07:26 met de export van 12/15/2023 13:50:46