Monitor Brede Welvaart

De Brede Welvaart van Apeldoorn

Een andere kijk op welvaart, dat is wat Brede Welvaart ons biedt. Het is een vertrekpunt voor hoe we ons verhouden tot de wereld om ons heen en de manier waarop we ons richting de toekomst willen ontwikkelen. Door verschillende onderdelen van de samenleving in één overzicht te bundelen, ontstaat op een vanzelfsprekende manier een samenhangend beeld van de kwaliteit van Brede Welvaart van Apeldoorn.

De ontwikkeling van Brede Welvaart wordt jaarlijks door het CBS op verschillende niveaus gemonitord en gepubliceerd in de regionale Monitor Brede Welvaart. Dit online dashboard geeft aan de hand van 42 indicatoren een beeld van de staat en ontwikkeling op de verschillende onderdelen van Brede Welvaart. Doordat het dashboard openbaar toegankelijk is, is de informatie ook voor iedereen beschikbaar. Dit is belangrijk, omdat Brede Welvaart van ons allemaal is. We willen dan ook dat de ontwikkeling van Apeldoorn helder en navolgbaar is.

Het is in het dashboard mogelijk om gemeenten, provincies en regionale gebieden met elkaar te vergelijken, zowel op de Brede Welvaart in het hier en nu als in de toekomst. De monitor schetst een beeld van de gemiddelden van de Apeldoornse bevolking. We hebben in Apeldoorn de ambitie om hier een slag dieper in te gaan. Daarom werken we aan een Apeldoornse verrijking van de monitor, waarbij we op een aantal indicatoren een nadere uitsplitsing maken naar leeftijd, geslacht, inkomen- en opleidingsniveau.

Kwaliteit van Brede Welvaart in Apeldoorn

Wat we in de gemeente doen heeft invloed op de Brede Welvaart van Apeldoorn. En tegelijkertijd zijn er ook invloeden van buiten de gemeente. Het werken met Brede Welvaart is een leerproces waar we de komende jaren nog meer stappen in gaan zetten. Tegelijkertijd kunnen we ook al best wat zeggen over hoe onze samenleving ervoor staat. De onderstaande afbeelding, afkomstig uit de regionale Monitor Brede Welvaart, geeft weer hoe het er op dit moment voor staat met onze Brede Welvaart. De kleuren geven aan of een ontwikkeling leidt tot een stijging (groen) of daling (rood) van Brede Welvaart of dat het gelijk blijft (grijs).

In “hier & nu” vertelt iets over de persoonlijke kenmerken van mensen, de kwaliteit van de omgeving waarin zij leven en meer in het algemeen over hun materiële welvaart en welzijn.

De monitor meet ook de dimensie “later”. Dit gaat over in hoeverre de hulpbronnen die volgende generaties nodig hebben beschikbaar zijn om hetzelfde niveau van welvaart te hebben als inwoners nu.

Klik hier voor de gehele regionale Monitor Brede Welvaart.

Deze pagina is gebouwd op 12/15/2023 14:07:26 met de export van 12/15/2023 13:50:46