Bijlage

Overzicht jaarlijks terugkerende arbeidskosten

Afdeling

Loonkosten, uitkeringen, vergoedingen in €

Totaal aantal fte's

Loonsom per fte in €

Huidig personeel

Raadsleden

1.326.815

Bestuur (incl lasten APPA)

1.574.114

Griffie

1.207.060

11,10

108.744

Organisatie afdelingen

Concern

Directieraad

949.841

5,00

189.968

Concernzaken

5.253.885

44,74

117.434

PPIM

6.685.757

59,68

112.018

F&C

6.541.910

62,92

103.972

Ruimte

Omgevingsbeleid

4.858.813

47,04

103.290

ROR

5.243.474

53,80

97.469

Omgevingsrecht en vergunningen

4.207.080

43,58

96.537

Vastgoed en grond

3.253.965

28,92

112.529

Beheer en onderhoud

14.560.018

212,92

68.383

PTH

4.957.838

60,95

81.349

VOA

5.198.222

47,94

108.434

Maatschappelijke ontwikkeling

Beleid Maatschappelijke Ontwikkeling

3.534.617

32,48

108.824

Keten en accountmanagement sociaal

2.709.240

26,27

103.131

Realisatie sociaal

10.213.113

133,16

76.698

Loket sociaal

13.176.279

148,73

88.592

Dienstverlening en bedrijfsvoering

Informatie

13.217.134

128,67

102.721

Interne dienstverlening

7.948.329

104,55

76.024

Personeel en organisatie

2.789.348

26,87

103.809

Juridische zaken

4.382.014

42,41

103.325

KCC

4.898.586

62,82

77.978

Communicatie en kabinetszaken

3.664.290

37,06

98.875

Voormalig personeel

Pensioenen wethouders

232.101

WW uitkeringen (totaal concern)

179.470

Totaal voormalig personeel

411.572

Totaal personele lasten

132.763.312

1.422

Deze pagina is gebouwd op 12/15/2023 14:07:26 met de export van 12/15/2023 13:50:46