Bijlage

Subsidieoverzicht

Programma

Programma omschrijving

Programma onderdeel

Taakveld

Onderwerp

Bedrag 2024

Afdeling

Programma 1

Samenleving

Subjectief welzijn

6.1 Samenkracht en burgerpar

Stimenz verenigingsburo

554.013

Afdeling keten en accountmanagement sociaal

Programma 1

Samenleving

Subjectief welzijn

6.1 Samenkracht en burgerpar

De Klup

230.151

Afdeling keten en accountmanagement sociaal

Programma 1

Samenleving

Sociaal kapitaal

5.3 Cultuurpresentatie, -pro

Projectsubsidies

501.775

Afdeling vitaal en ondernemend Apeldoorn

Programma 1

Samenleving

Gezondheid

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Heroine-verstrekking 6.81b

692.013

Afdeling beleid maatschappelijke ontwikkeling

Programma 1

Samenleving

Onderwijs en opleiding

4.3 Onderwijsbeleid en leerl

Ontwikkeling lokaal onderwijsbeleid

5.719

Afdeling beleid maatschappelijke ontwikkeling

Programma 1

Samenleving

Sociaal kapitaal

5.1 Sportbeleid en activerin

Vereniging Sportraad Apeldoorn

41.743

Afdeling vitaal en ondernemend Apeldoorn

Programma 1

Samenleving

Subjectief welzijn

6.1 Samenkracht en burgerpar

Ontmoeting jeugd

2.237.853

Afdeling keten en accountmanagement sociaal

Programma 1

Samenleving

Subjectief welzijn

6.2 Toegang en eerstelijnsvo

Inwonerondersteuning

5.383.831

Afdeling keten en accountmanagement sociaal

Programma 1

Samenleving

Subjectief welzijn

6.1 Samenkracht en burgerpar

Centrum Apeldoorn Werkt Mee

303.950

Afdeling loket sociaal

Programma 1

Samenleving

Subjectief welzijn

6.1 Samenkracht en burgerpar

Subsidiëring inwonerparticipatie

313.862

Afdeling vitaal en ondernemend Apeldoorn

Programma 1

Samenleving

Sociaal kapitaal

5.5 Cultureel erfgoed

Gevelfonds

102.605

Afdeling vitaal en ondernemend Apeldoorn

Programma 1

Samenleving

Onderwijs en opleiding

4.3 Onderwijsbeleid en leerl

VSV-project

519.923

Afdeling keten en accountmanagement sociaal

Programma 1

Samenleving

Subjectief welzijn

6.2 Toegang en eerstelijnsvo

Schadelijke praktijken (VGV)

28.034

Afdeling beleid maatschappelijke ontwikkeling

Programma 1

Samenleving

Subjectief welzijn

6.1 Samenkracht en burgerpar

Subsidiëring inwonerparticipatie

77.323

Afdeling vitaal en ondernemend Apeldoorn

Programma 1

Samenleving

Gezondheid

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Herstelacademie 6.81a

393.998

Afdeling beleid maatschappelijke ontwikkeling

Programma 1

Samenleving

Onderwijs en opleiding

4.3 Onderwijsbeleid en leerl

Pilot verb motoriek jeugd a (vakdoc)

3.924

Afdeling beleid maatschappelijke ontwikkeling

Programma 1

Samenleving

Sociaal kapitaal

5.1 Sportbeleid en activerin

Rentesubsidies

35.674

Afdeling vitaal en ondernemend Apeldoorn

Programma 1

Samenleving

Sociaal kapitaal

5.5 Cultureel erfgoed

'Erfgoedfonds: verbeeldingsregeling

25.000

Afdeling vitaal en ondernemend Apeldoorn

Programma 1

Samenleving

Sociaal kapitaal

5.5 Cultureel erfgoed

Erfgoedfonds: landschapsregeling

25.000

Afdeling vitaal en ondernemend Apeldoorn

Programma 1

Samenleving

Subjectief welzijn

6.1 Samenkracht en burgerpar

Buurthuis maasstraat

67.890

Afdeling keten en accountmanagement sociaal

Programma 1

Samenleving

Onderwijs en opleiding

4.3 Onderwijsbeleid en leerl

Onderwijsachterstandenbeleid

3.623.415

Afdeling beleid maatschappelijke ontwikkeling

Programma 1

Samenleving

Sociaal kapitaal

5.3 Cultuurpresentatie, -pro

Nationale Jeugd Orkesten Nederland

185.067

Afdeling vitaal en ondernemend Apeldoorn

Programma 1

Samenleving

Subjectief welzijn

6.2 Toegang en eerstelijnsvo

Subs Iriszorg Plegeraanpak, daderopv

35.713

Afdeling beleid maatschappelijke ontwikkeling

Programma 1

Samenleving

Onderwijs en opleiding

4.3 Onderwijsbeleid en leerl

Voorschoolse voorzieningen peuters

185.453

Afdeling beleid maatschappelijke ontwikkeling

Programma 1

Samenleving

Subjectief welzijn

6.1 Samenkracht en burgerpar

Begeleiding kwetsb jongeren/gezinnen

87.937

Afdeling beleid maatschappelijke ontwikkeling

Programma 1

Samenleving

Subjectief welzijn

6.2 Toegang en eerstelijnsvo

Begrotingssubsidies

103.098

Afdeling beleid maatschappelijke ontwikkeling

Programma 1

Samenleving

Subjectief welzijn

6.1 Samenkracht en burgerpar

Inwonersinitiatieven alg voorz WMO

107.175

Afdeling vitaal en ondernemend Apeldoorn

Programma 1

Samenleving

Subjectief welzijn

6.2 Toegang en eerstelijnsvo

Groepsaanbod jeugd

34.331

Afdeling beleid maatschappelijke ontwikkeling

Programma 1

Samenleving

Gezondheid

7.1 Volksgezondheid

Jeugdgezondheidszorg

4.911.579

Afdeling keten en accountmanagement sociaal

Programma 1

Samenleving

Subjectief welzijn

6.1 Samenkracht en burgerpar

Ontmoeten

3.711.539

Afdeling keten en accountmanagement sociaal

Programma 1

Samenleving

Subjectief welzijn

6.1 Samenkracht en burgerpar

De kap, knooppunt mantelzorg

524.748

Afdeling keten en accountmanagement sociaal

Programma 1

Samenleving

Sociaal kapitaal

5.3 Cultuurpresentatie, -pro

Orkest de Ereprijs

99.907

Afdeling vitaal en ondernemend Apeldoorn

Programma 1

Samenleving

Subjectief welzijn

6.2 Toegang en eerstelijnsvo

Projecten, oa MDA++ en innovaties

492.000

Afdeling beleid maatschappelijke ontwikkeling

Programma 1

Samenleving

Onderwijs en opleiding

4.3 Onderwijsbeleid en leerl

Voorschoolse voorzieningen peuters

318.150

Afdeling beleid maatschappelijke ontwikkeling

Programma 1

Samenleving

Sociaal kapitaal

5.2 Sportaccommodaties

Zwembad De Sprenkelaar

600.029

Afdeling vitaal en ondernemend Apeldoorn

Programma 1

Samenleving

Sociaal kapitaal

5.3 Cultuurpresentatie, -pro

Amateurkunst

78.053

Afdeling vitaal en ondernemend Apeldoorn

Programma 1

Samenleving

Subjectief welzijn

6.1 Samenkracht en burgerpar

Slachtofferhulp

63.349

Afdeling beleid maatschappelijke ontwikkeling

Programma 1

Samenleving

Subjectief welzijn

6.1 Samenkracht en burgerpar

Stimenz anti-discriminatie

115.724

Afdeling keten en accountmanagement sociaal

Programma 1

Samenleving

Subjectief welzijn

6.2 Toegang en eerstelijnsvo

Begrotingssubsidies

1.428.362

Afdeling beleid maatschappelijke ontwikkeling

Programma 1

Samenleving

Sociaal kapitaal

5.5 Cultureel erfgoed

Erfgoedfonds: duurzaamheidsdienst

32.354

Afdeling vitaal en ondernemend Apeldoorn

Programma 1

Samenleving

Sociaal kapitaal

5.4 Musea

Erfgoedplatform

56.945

Afdeling vitaal en ondernemend Apeldoorn

Programma 1

Samenleving

Subjectief welzijn

6.1 Samenkracht en burgerpar

De kap/present vrijwilligersonderst

192.398

Afdeling keten en accountmanagement sociaal

Programma 1

Samenleving

Subjectief welzijn

6.1 Samenkracht en burgerpar

Rentesubsidies sociaal culturele acc

1.073

Afdeling beleid maatschappelijke ontwikkeling

Programma 1

Samenleving

Subjectief welzijn

6.1 Samenkracht en burgerpar

coordinatie van zorg+verwijsindex

50.591

Afdeling keten en accountmanagement sociaal

Programma 1

Samenleving

Onderwijs en opleiding

4.3 Onderwijsbeleid en leerl

Subsidie educatie

1.854.745

Afdeling keten en accountmanagement sociaal

Programma 1

Samenleving

Subjectief welzijn

6.1 Samenkracht en burgerpar

Stelpost reservering

469.142

Afdeling beleid maatschappelijke ontwikkeling

Programma 1

Samenleving

Subjectief welzijn

6.2 Toegang en eerstelijnsvo

Begrotingssubsidie Team ED

111.505

Afdeling beleid maatschappelijke ontwikkeling

Programma 1

Samenleving

Sociaal kapitaal

5.1 Sportbeleid en activerin

St. Paardrijden Gehandicapten

21.186

Afdeling vitaal en ondernemend Apeldoorn

Programma 1

Samenleving

Subjectief welzijn

6.2 Toegang en eerstelijnsvo

Centrum voor Jeugd en Gezin

5.357.618

Afdeling keten en accountmanagement sociaal

Programma 1

Samenleving

Subjectief welzijn

6.2 Toegang en eerstelijnsvo

Lokaal huis geweld incl jeugdprostit

242.459

Afdeling beleid maatschappelijke ontwikkeling

Programma 1

Samenleving

Sociaal kapitaal

5.1 Sportbeleid en activerin

Topsportevenementen

338.022

Afdeling vitaal en ondernemend Apeldoorn

Programma 1

Samenleving

Gezondheid

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Algemene voorziening MO/BW 6.81b

979.154

Afdeling beleid maatschappelijke ontwikkeling

Programma 1

Samenleving

Gezondheid

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Omnizorg 6.81b

2.321.098

Afdeling beleid maatschappelijke ontwikkeling

Programma 1

Samenleving

Subjectief welzijn

6.2 Toegang en eerstelijnsvo

Centr Sexueel Geweld Zwolle-Enschede

166.157

Afdeling beleid maatschappelijke ontwikkeling

Programma 1

Samenleving

Sociaal kapitaal

5.3 Cultuurpresentatie, -pro

Maaiveld

257.744

Afdeling vitaal en ondernemend Apeldoorn

Programma 1

Samenleving

Sociaal kapitaal

5.3 Cultuurpresentatie, -pro

Stichting ACEC

126.646

Afdeling vitaal en ondernemend Apeldoorn

Programma 1

Samenleving

Subjectief welzijn

6.1 Samenkracht en burgerpar

Subsidiëring inwonerparticipatie

346.125

Afdeling vitaal en ondernemend Apeldoorn

Programma 1

Samenleving

Subjectief welzijn

6.2 Toegang en eerstelijnsvo

DUVO middelen tbv activiteiten

180.188

Afdeling beleid maatschappelijke ontwikkeling

Programma 1

Samenleving

Subjectief welzijn

6.1 Samenkracht en burgerpar

Outr hulpverl/opv dakloze jongere

452.535

Afdeling keten en accountmanagement sociaal

Programma 1

Samenleving

Sociaal kapitaal

5.1 Sportbeleid en activerin

Investering sportaccommodaties

237.819

Afdeling vitaal en ondernemend Apeldoorn

Programma 1

Samenleving

Subjectief welzijn

6.2 Toegang en eerstelijnsvo

Schoolmaatschappelijk werk

731.935

Afdeling beleid maatschappelijke ontwikkeling

Programma 1

Samenleving

Onderwijs en opleiding

4.3 Onderwijsbeleid en leerl

Combinatiefunctionarissen

465.026

Afdeling vitaal en ondernemend Apeldoorn

Programma 1

Samenleving

Sociaal kapitaal

5.1 Sportbeleid en activerin

Subsidie huur overdekte zweminricht

154.583

Afdeling vitaal en ondernemend Apeldoorn

Programma 1

Samenleving

Subjectief welzijn

6.2 Toegang en eerstelijnsvo

Veilig Thuis mldp kindermishandeling

663.088

Afdeling beleid maatschappelijke ontwikkeling

Programma 1

Samenleving

Subjectief welzijn

6.1 Samenkracht en burgerpar

Mantelzorg- en vrijwilligersonderst.

2.091.352

Afdeling beleid maatschappelijke ontwikkeling

Programma 1

Samenleving

Subjectief welzijn

6.2 Toegang en eerstelijnsvo

Subsidie st. Veilig Thuis NOG

2.290.896

Afdeling beleid maatschappelijke ontwikkeling

Programma 1

Samenleving

Gezondheid

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Subsidie Moviera (begroot) 6.81b

2.270.231

Afdeling beleid maatschappelijke ontwikkeling

Programma 1

Samenleving

Sociaal kapitaal

5.5 Cultureel erfgoed

Monumentenfonds

370.297

Afdeling vitaal en ondernemend Apeldoorn

Programma 1

Samenleving

Subjectief welzijn

6.1 Samenkracht en burgerpar

Vrijwillig jeugd- en jongerenwerk

72.824

Afdeling beleid maatschappelijke ontwikkeling

Programma 1

Samenleving

Sociaal kapitaal

5.2 Sportaccommodaties

Het Zwembad Loenen

130.332

Afdeling vitaal en ondernemend Apeldoorn

Programma 1

Samenleving

Sociaal kapitaal

5.3 Cultuurpresentatie, -pro

Vormings- en ontw.werk

59.740

Afdeling communicatie- en kabinetszaken

Programma 1

Samenleving

Sociaal kapitaal

5.4 Musea

CODA: museum

1.434.558

Afdeling vitaal en ondernemend Apeldoorn

Programma 1

Samenleving

Sociaal kapitaal

5.3 Cultuurpresentatie, -pro

Stichting GIGANT, markant in cultuur

2.896.548

Afdeling vitaal en ondernemend Apeldoorn

Programma 1

Samenleving

Sociaal kapitaal

5.6 Media

Coda Bibliotheek

6.561.214

Afdeling vitaal en ondernemend Apeldoorn

Programma 1

Samenleving

Sociaal kapitaal

5.3 Cultuurpresentatie, -pro

Schouwburg en Congrescentrum Orpheus

5.044.522

Afdeling vitaal en ondernemend Apeldoorn

Programma 2

Leefomgeving

Natuurlijk kapitaal

7.5 Begraafplaatsen en crema

Begraafplaatsen algemeen

4.616

Afdeling beheer en onderhoud

Programma 2

Leefomgeving

Ruimtelijke samenhang en kwaliteit

8.3 Wonen en bouwen

Bijdrage Stichting Woonkeus

80.891

Afdeling omgevingsbeleid

Programma 2

Leefomgeving

Natuurlijk kapitaal

5.7 Openbaar groen en (openl

Beken en sprengen

3.772

Afdeling omgevingsbeleid

Programma 2

Leefomgeving

Ruimtelijke samenhang en kwaliteit

7.4 Milieubeheer

Energietransitie

275.000

Afdeling omgevingsbeleid

Programma 3

Economie en inkomen

Consumptie en inkomen

6.5 Arbeidsparticipatie

St. Vluchtelingenwerk

125.847

Afdeling beleid maatschappelijke ontwikkeling

Programma 3

Economie en inkomen

Consumptie en inkomen

6.5 Arbeidsparticipatie

Subsidie stimenz werkt

89.695

Afdeling loket sociaal

Programma 3

Economie en inkomen

Consumptie en inkomen

6.3 Inkomensregelingen

Inwonersinitiatieven sociaal vangnet

107.175

Afdeling vitaal en ondernemend Apeldoorn

Programma 3

Economie en inkomen

Economisch kapitaal

5.7 Openbaar groen en (openl

Recreatie en toerisme

196.653

Afdeling vitaal en ondernemend Apeldoorn

Programma 3

Economie en inkomen

Economisch kapitaal

3.4 Economische promotie

Topevenementen

437.389

Afdeling vitaal en ondernemend Apeldoorn

Programma 3

Economie en inkomen

Economisch kapitaal

3.4 Economische promotie

Apeldoorn Partners

811.840

Afdeling vitaal en ondernemend Apeldoorn

Programma 3

Economie en inkomen

Economisch kapitaal

3.4 Economische promotie

Versterking beeldvoming

124.416

Afdeling communicatie- en kabinetszaken

Programma 3

Economie en inkomen

Economisch kapitaal

3.1 Economische ontwikkeling

Promotie Binnenstad

392.185

Afdeling vitaal en ondernemend Apeldoorn

Programma 3

Economie en inkomen

Consumptie en inkomen

6.3 Inkomensregelingen

Subsidieregeling armoedebestrijding

209.984

Afdeling realisatie sociaal

Programma 3

Economie en inkomen

Economisch kapitaal

3.1 Economische ontwikkeling

Economische visie Stedendriehoek

317.219

Afdeling vitaal en ondernemend Apeldoorn

Programma 3

Economie en inkomen

Economisch kapitaal

3.4 Economische promotie

Ondersteuning evenementen

353.383

Afdeling vitaal en ondernemend Apeldoorn

Programma 3

Economie en inkomen

Economisch kapitaal

3.4 Economische promotie

Versterking beeldvoming

29.952

Afdeling communicatie- en kabinetszaken

Programma 3

Economie en inkomen

Economisch kapitaal

3.1 Economische ontwikkeling

NewTechPark

257.744

Afdeling vitaal en ondernemend Apeldoorn

Programma 3

Economie en inkomen

Consumptie en inkomen

6.5 Arbeidsparticipatie

St. Samenspraak

23.007

Afdeling beleid maatschappelijke ontwikkeling

Programma 3

Economie en inkomen

Consumptie en inkomen

6.5 Arbeidsparticipatie

Integratie met Nederlanders

81.064

Afdeling beleid maatschappelijke ontwikkeling

Paragraaf

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

0.4 Overhead

Dienstverlening CODA

959.396

Afdeling informatie

Totaal

72.163.793

Deze pagina is gebouwd op 12/15/2023 14:07:26 met de export van 12/15/2023 13:50:46