Welkom in de meerjarenprogrammabegroting (MPB) 2024-2027 van de gemeente Apeldoorn. In deze begroting ' Gericht investeren in Brede Welvaart' treft u de plannen van de gemeente voor de komende vier jaar aan. De gemeenteraad behandelt de MPB op 2 november a.s. (debat) en op 9 november a.s. (vaststelling).  U bent daarbij van harte welkom. Wij verwachten dat deze digitale begroting u een goed beeld geeft van wat het college en de gemeenteraad van Apeldoorn belangrijk vinden voor onze stad en dorpen.

U kunt deze begroting raadplegen via de kopjes bovenaan deze website.  

Klik hier voor het persbericht van de gemeente over de MPB.

Klik hier voor een grafische samenvatting van de MPB

Namens het college van B en W van Apeldoorn,
Henk van den Berge
Wethouder Financiën en Control

Deze pagina is gebouwd op 12/15/2023 14:07:26 met de export van 12/15/2023 13:50:46